Regulamin świadczenia usług sklepu katemedia.pl


Marcin Gola "Shaky GSM"
11 Listopada 31
28-300 Jędrzejów
Polska
Rodzaj działalności: Jednoosobowa działalność gospodarcza 
NIP:  6562265818
REGON:  260189361
Osoba reprezentująca firmę:  Marcin Gola
Numer telefonu: 570-025-000
Adres e-mail: katemedianet@gmail.com

 

§ 1Katemedia.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Marcin Gola prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Gola "Shaky GSM" z siedzibą w 28-300  Jędrzejów, ul. 11 Listopada 31,  NIP 6562265818, REGON 260189361 wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie katemedia.pl§ 2


Katemedia.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego można zakupić wyświetlacze do telefonów komórkowych oraz narzędzia serwisowe GSM.§ 3Dokonywanie zakupów za pośrednictwem katemedia.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę oraz regulaminu sklepu przez użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.§ 4Aby złożyć zamówienie wystarczy wypełnić formularz zamówienia, rejestracja nie jest wymagana. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie katemedia.pl bez dodatkowej opłaty. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją) potwierdzający przyjęcie zamówienia.§ 5Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający - konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a katemedia.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego - konsumenta należność za zwrócone zamówienie.§ 6W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. Reklamacje będą rozpatrywane do 14 dni roboczych. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, katemedia.pl zareklamowany towar odsyła na koszt kupującego. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, katemedia.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego - uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego do 14 dni roboczych. Koszty przesyłek ponosi katemedia.pl
Kupującemu (tylko konsumentom w świetle prawa) przysługuje odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki . Przesyłka musi zostać zaadresowana na adres firmy. Koszt wysyłki pokrywa kupujący.

 

§ 7Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie lub żądanie usunięcia z naszej bazy danych. Ochrona danych osobowych szczegółowiej określona jest w Polityce prywatności.
§ 8 Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:  Paynow, Blik, Przelewy24, Przelew tradycyjny, Pobranie. 

Płatności Paynow:  Przelewy i przekazy bankowe Płatności mobilne Płatności walutowe BLIK 

Płatności Przelewy24: Przelewy i przekazy bankowe  Płatności mobilne Płatności walutowe BLIK

Przelew tradycyjny:

KATEMEDIA 

ul. 11 listopada 31 

28-300 Jędrzejów 

NIP 6562265818

mBank: 06 1140 2004 0000 3102 5501 9317 

Przy wyborze płatności przelewem tradycyjnym wymagane jest przesłanie potwierdzenia przelewu. 

Płatność u kuriera (pobrania): Płatność gotówką u przewoźnika przewoźnik DPD

§ 9

Czas realizacji zamówienia:

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 7 dni od złożenia może ono zostać anulowane. § 10
Okres trwania gwarancji:

- Na towary nowe okres gwarancji wynosi 12 miesięcy

- Na towary używane okres gwarancji wynosi 3 miesiące 

- Na baterie / akumulatory okres gwarancji wynosi 6 miesięcy

 

§ 11
Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi dla obrotu między przedsiębiorcami
W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami - na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014r., poz. 121) - strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
§ 12
Zwroty towarów i reklamacje

Adres do zwrotów i reklamacji

Marcin Gola "Shaky GSM"

28-300 Jędrzejów

ul. Słowackiego 8

UWAGA! ZANIM ZAMONTUJESZ EKRAN!

Żadna folia zabezpieczająca nie może zostać zerwana do momentu całkowitej pewności, że wyświetlacz pokazuje prawidłowy obraz a dotyk działa idealnie na całej powierzchni.

Każdy zakupiony wyświetlacz LCD musi zostać DOKŁADNIE sprawdzony przez kupującego (minimalnie 10min testów) PRZED trwałym ZAMONTOWANIEM go w telefonie. Należy wyłączenie zainstalować TAŚMY LCD odpowiedzialne za funkcje dotyku i obrazu wyświetlacza. Nie wolno montować innych elementów, typu: kamera, przycisk home, głośnik itp. dopóki nie mamy pewności, że ekran jest w pełni sprawny! 

Nie ma absolutnie żadnego problemu ze zwrotem LCD, który jest w stanie identycznym w jakim klient go otrzymał.

Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych, PLAM, PRZEBARWIEŃ oraz PASKÓW na LCD po zerwaniu folii zabezpieczających lub po montażu będą ODRZUCANE. 

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 Podstawą zwrotu w przypadku wyświetlaczy jest dowód zakupu oraz nienaruszona plomba gwarancyjna. 

 Zakupiony towar przed montażem należy sprawdzić "na krótko". Zwroty towarów niosących ślady montażu(zerwane folie zabezpieczające itp.,  będą odrzucane. Każdy przedmiot jest sprawdzany przed wysyłka. 

 Uwaga ! Nie Odbieramy Przesyłek Pobraniowych ! 

 
§ 13
W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w związku z ustawą o prawach konsumenta art. 12 ust. 1 pkt 21 za pośrednictwem internetowego systemu roztrzygania sporów - platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr
  • Zarejestruj się

Rejestracja

Posiadasz konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło